segunda-feira, 11 de maio de 2020

URA NAGUE (N) X KO UCHI GARI (N)

UCHI MATA (N) X UCHI MATA SUKASHI (I)

TAI OTOSHI (N) X YOKO GURUMA (N)

TAI OTOSHI (N) X KO SOTO GARI (N)

O UCHI GARI (N) X USHIRO GOSHI (N)

O UCHI GARI (N) X TOMOE NAGUE (N)

O UCHI GARI (N) X IPPON SEOI NAGUE (N)

O UCHI GARI (N) X O UCHI GAESHI (N)

sábado, 9 de maio de 2020

HARAI GOSHI (N) X KUCHIKI TAOSHI (N)

HARAI GOSHI (N) X TANI OTOSHI (N)

O SOTO GARI (N) X HARAI GOSHI (N)

O SOTO GARI (N) X SUMI OTOSHI (N)

O SOTO GARI (N) X UKI OTOSHI (I)

O SOTO GARI (N) X KO SOTO GAKE (N)

O SOTO GARI (N) X SUKUI NAGUE (I)

O SOTO GARI (N) X O SOTO OTOSHI (N)

quarta-feira, 6 de maio de 2020

KO UCHI GARI (N) X HARAI TSURIKOMI ASHI (I)

KO UCHI GARI (N) X HIZA GURUMA (I)

KO UCHI GARI (N) X HIZA GURUMA (I)

KO UCHI GARI (N)X DE ASHI BARAI (N)

KO UCHI GARI (N)X DE ASHI BARAI (N)

KO UCHI GARI (N) X KO UCHI GAESHI (N)

KO UCHI GARI (N) X KO UCHI GAESHI (N)

KO SOTO GAKE (N) X UCHI MATA (N)

KATA GURUMA (N) X HIKIKOMI GAESHI (N)

IPPON SEOI NAGUE (N) X UKI WAZA (N)

segunda-feira, 4 de maio de 2020

HIZA GURUMA (N) X KO SOTO GAKE (N)

HIZA GURUMA (N) X KO SOTO GAKE (N)

HIZA GURUMA (N) X YOKO OTOSHI (N)

HIZA GURUMA (N) X YOKO OTOSHI (N)

HIZA GURUMA (I) X O UCHI GARI (N)

HIZA GURUMA (I) X O UCHI GARI (N)

HIZA GURUMA (I) X KIBISSU GAESHI (I)

HIZA GURUMA (I) X KIBISSU GAESHI (I)

HIZA GURUMA (N) X HIZA GURUMA (N)

HIZA GURUMA (N) X OKURI ASHI HARAI (N)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.